ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ของทางคณะ ICT เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

วิธีคัดเลือก

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand