คำยืนยันจากใจผู้เรียน

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

Apakorn Kengkanna, Database and Intelligence Systems

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

During my study life at ICT Mahidol, I learned many new things which all greatly enrich my technical skills as well as interpersonal skills. The learning system at ICT Mahidol focuses on project-based experiences. อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณวราลี ธนาพันธรักษ์ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

จากการที่ได้เรียนคณะ ICT ทำให้ได้รับความรู้ในหลายๆ ด้านในสายงาน IT ที่กว้างขวางและมีหลายแขนงมาก จากในหลักสูตรจะเห็นได้ว่าวิชาที่เรียนมีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการทำงานในสาย IT แต่ก็ต้องยอมรับว่า หลังจากเรียนจบออกมา คงไม่มีใครพร้อมทำงาน 100% อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณสุภัสสรา รอดรัตษะ  Associate Full-Sack Developer, IBM Thailand

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

หลังจากเรียนจบไปได้เกือบปี เรารู้สึกได้เลยว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนคณะนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงๆ ได้ในหลายๆ ด้าน เริ่มแรกเราจะได้เรียนวิชาปูพื้นฐานอย่าง basic programming ไม่ว่าจะเป็น C และ JAVA บางคนอาจจะคิดว่ามันตกเทรนด์ไปแล้วบ้างอะไรบ้าง แต่ความเป็นจริง JAVA เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ Object-oriented programming (OOP) อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณณัฐณิชา อ้นวงษ์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน คณะ ICT คือได้เรียนเนื้อหาวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุม ทำให้เราสามารถเข้าใจภาพรวมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้การกับทำงานได้ นอกจากนี้ วิชาที่ได้เรียนรู้ในคณะยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ได้ใช้ในทำงาน เช่น วิชา Database และ Data Mining & Data Warehouse ที่ทำให้เราสามารถใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณเสาวลักษณ์ มีศรี QA (Quality Assurance)

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

หลังจากที่ได้ศึกษาที่คณะ ICT มหิดล มาตลอดระยะเวลา 4 ปี ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมาก ด้วยความที่หลักสูตรเป็นการปูพื้นฐานโดยรวมแล้วก็ค่อยๆ เพิ่มวิชาที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 3 เทอม 1 แล้วค่อยเลือกแทร็ก (สาขา) เจาะจงในปี 3 เทอม 2 ซึ่งคิดว่าการปูทางแบบนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองสนใจด้านไหน ค่อยๆ เรียนเพื่อให้รู้ว่าตัวเองสนใจหรือไปได้ดีในทางด้านไหน อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณณัฐชนน โพธิ์เงิน Technical Consultant บริษัท Beryl8

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 9

สวัสดีครับ ผม นายณัฐชนน โพธิ์เงิน ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Madidol) รุ่นที่ 9 จบปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท Beryl8 ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา ในตำแหน่ง Technical Consultant โดยบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านธุรกิจ และพัฒนาระบบ IT เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของลูกค้าตั้งแต่ระดับ Enterprise ไปจนถึง SME อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล CEO บริษัท Robolingo Co., Ltd.

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 7

ก่อนเข้าเรียนที่คณะ ICT นี้ ผมไม่มีความรู้ด้านไอที หรือ การเขียนโปรแกรมเลย คณะ ICT ให้ทุนผมในการเรียน 4 ปี และ สอนผมตั้งแต่เขียนโค้ดตัวแรก จนสามารถพัฒนาโปรแกรม / แอปพลิเคชันต่างๆ ได้ และยังให้โอกาสผมไปแข่งขันในโครงการต่างๆ จนได้รางวัล รู้สึกโชคดีที่ได้มาเรียนคณะนี้ ทำให้ได้รู้จัก เพื่อนๆ พี่ๆ และ อาจารย์ที่ดี จนวันนี้สามารถเติบโตมีงานทำที่ดี ปัจจุบันสามารถเปิดบริษัทของตัวเองได้ อ่านต่อ…

คุณพงศกร เลิศเกียรติมงคล

คุณพงศกร เลิศเกียรติมงคล Proposition Sales Refinitiv (Thailand)

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 6

ทำไมถึงมาเรียนที่ MUICT

ก่อนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยช่วงปี 2551 ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความฝันเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ ว่าต้องสอบเข้าหมอบ้างหละ เป็นวิศวะบ้างหละ หรือคณะดังๆ ตามแต่ละสายวิชาชีพ สุดท้ายผมมีความคิดแค่ว่า ผมชอบเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ อ่านต่อ…

คุณกิตติ ออพิพัฒนา

คุณกิตติ ออพิพัฒนา Head of strategy & corporate function บริษัทกรุงศรีนิมเบิล

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 2

สวัสดีครับ ผมชื่อ กิตติ ออพิพัฒนาจาก ICT Mahidol รุ่นที่ 2 จาก Track: Database and Intelligent Systems (DB) อดีตเคยทำงานเป็น Programmer, Software tester และ IT management consultant โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head of strategy & corporate function บริษัทกรุงศรีนิมเบิล อ่านต่อ…

คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์

 คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ CTO บริษัท Course Square Co., Ltd.

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 1
I have very positive experience with ICT Mahidol. Academically speaking, ICT subjects are broad and more of conceptual rather than practical. It seems that you have no idea what and how you can apply your knowledge in the real world job. อ่านต่อ…
คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์

คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ SC.Group Co.,Ltd

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 1

ก่อนเรียนที่ ICT Mahidol ผมชอบใช้คอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ตเข้า webboard และ เล่นเกมความเร็วเน็ตสมัยแรก 64K เสียค่าต่อครั้งละ 3 บาท เล่นเกือบทุกวันเลยเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนคอมพิวเตอร์และมาเรียนที่ ICT Mahidol อ่านต่อ…

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish