คำยืนยันจากใจผู้เรียน

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

นาย อาภากรณ์ เก่งการนา, Database and Intelligence Systems

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

ในช่วงเวลาที่ผมเรียนที่คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านั้นช่วยบ่มเพาะทั้งทักษะเฉพาะทางด้าน IT รวมถึงทักษะในการใช้ชีวิตของผมอีกด้วย ระบบการเรียนการสอนที่คณะ ICT ม.มหิดลมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำโปรเจกต์ต่าง ๆ ผมได้ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง ในขณะนั้นพวกเราได้รับการสนับสนุนและ คำแนะนำที่ดีจากอาจารย์หลาย ๆ ท่านอีกด้วย อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณวราลี ธนาพันธรักษ์ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

จากการที่ได้เรียนคณะ ICT ทำให้ได้รับความรู้ในหลายๆ ด้านในสายงาน IT ที่กว้างขวางและมีหลายแขนงมาก จากในหลักสูตรจะเห็นได้ว่าวิชาที่เรียนมีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการทำงานในสาย IT แต่ก็ต้องยอมรับว่า หลังจากเรียนจบออกมา คงไม่มีใครพร้อมทำงาน 100% อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณสุภัสสรา รอดรัตษะ  Associate Full-Sack Developer, IBM Thailand

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

หลังจากเรียนจบไปได้เกือบปี เรารู้สึกได้เลยว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนคณะนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงๆ ได้ในหลายๆ ด้าน เริ่มแรกเราจะได้เรียนวิชาปูพื้นฐานอย่าง basic programming ไม่ว่าจะเป็น C และ JAVA บางคนอาจจะคิดว่ามันตกเทรนด์ไปแล้วบ้างอะไรบ้าง แต่ความเป็นจริง JAVA เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ Object-oriented programming (OOP) อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณณัฐณิชา อ้นวงษ์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน คณะ ICT คือได้เรียนเนื้อหาวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุม ทำให้เราสามารถเข้าใจภาพรวมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้การกับทำงานได้ นอกจากนี้ วิชาที่ได้เรียนรู้ในคณะยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ได้ใช้ในทำงาน เช่น วิชา Database และ Data Mining & Data Warehouse ที่ทำให้เราสามารถใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณเสาวลักษณ์ มีศรี QA (Quality Assurance)

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 14

หลังจากที่ได้ศึกษาที่คณะ ICT มหิดล มาตลอดระยะเวลา 4 ปี ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมาก ด้วยความที่หลักสูตรเป็นการปูพื้นฐานโดยรวมแล้วก็ค่อยๆ เพิ่มวิชาที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 3 เทอม 1 แล้วค่อยเลือกแทร็ก (สาขา) เจาะจงในปี 3 เทอม 2 ซึ่งคิดว่าการปูทางแบบนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองสนใจด้านไหน ค่อยๆ เรียนเพื่อให้รู้ว่าตัวเองสนใจหรือไปได้ดีในทางด้านไหน อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณณัฐชนน โพธิ์เงิน Technical Consultant บริษัท Beryl8

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 9

สวัสดีครับ ผม นายณัฐชนน โพธิ์เงิน ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Madidol) รุ่นที่ 9 จบปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท Beryl8 ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา ในตำแหน่ง Technical Consultant โดยบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านธุรกิจ และพัฒนาระบบ IT เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของลูกค้าตั้งแต่ระดับ Enterprise ไปจนถึง SME อ่านต่อ…

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล CEO บริษัท Robolingo Co., Ltd.

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 7

ก่อนเข้าเรียนที่คณะ ICT นี้ ผมไม่มีความรู้ด้านไอที หรือ การเขียนโปรแกรมเลย คณะ ICT ให้ทุนผมในการเรียน 4 ปี และ สอนผมตั้งแต่เขียนโค้ดตัวแรก จนสามารถพัฒนาโปรแกรม / แอปพลิเคชันต่างๆ ได้ และยังให้โอกาสผมไปแข่งขันในโครงการต่างๆ จนได้รางวัล รู้สึกโชคดีที่ได้มาเรียนคณะนี้ ทำให้ได้รู้จัก เพื่อนๆ พี่ๆ และ อาจารย์ที่ดี จนวันนี้สามารถเติบโตมีงานทำที่ดี ปัจจุบันสามารถเปิดบริษัทของตัวเองได้ อ่านต่อ…

คุณพงศกร เลิศเกียรติมงคล

คุณพงศกร เลิศเกียรติมงคล Proposition Sales Refinitiv (Thailand)

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 6

ทำไมถึงมาเรียนที่ MUICT

ก่อนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยช่วงปี 2551 ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความฝันเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ ว่าต้องสอบเข้าหมอบ้างหละ เป็นวิศวะบ้างหละ หรือคณะดังๆ ตามแต่ละสายวิชาชีพ สุดท้ายผมมีความคิดแค่ว่า ผมชอบเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ อ่านต่อ…

คุณกิตติ ออพิพัฒนา

คุณกิตติ ออพิพัฒนา Head of strategy & corporate function บริษัทกรุงศรีนิมเบิล

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 2

สวัสดีครับ ผมชื่อ กิตติ ออพิพัฒนาจาก ICT Mahidol รุ่นที่ 2 จาก Track: Database and Intelligent Systems (DB) อดีตเคยทำงานเป็น Programmer, Software tester และ IT management consultant โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head of strategy & corporate function บริษัทกรุงศรีนิมเบิล อ่านต่อ…

คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์

 คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ CTO บริษัท Course Square Co., Ltd.

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 1
ผมได้รับประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ จากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ถ้าให้พูดในเชิงวิชาการ วิชาต่าง ๆ ด้าน ICT มีเนื้อหาที่กว้าง และเป็นเชิงทฤษฎีมากกว่าเชิงปฏิบัติ ตอนเริ่มเรียนแรกๆ เราอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะได้ความรู้อะไร และจะนำความรู้ไปใช้งานจริงได้อย่างไร อ่านต่อ…
คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์

คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ SC.Group Co.,Ltd

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รุ่นที่ 1

ก่อนเรียนที่ ICT Mahidol ผมชอบใช้คอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ตเข้า webboard และ เล่นเกมความเร็วเน็ตสมัยแรก 64K เสียค่าต่อครั้งละ 3 บาท เล่นเกือบทุกวันเลยเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนคอมพิวเตอร์และมาเรียนที่ ICT Mahidol อ่านต่อ…

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand