ติดต่อเรา

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
Drop us Note
 • ติดต่อคณะ ICT

  วิทยาเขตศาลายา :

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2441-0808
  e-mail : ict@mahidol.ac.th

  วิทยาเขตพญาไท :

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ 272 ถนนพระราม 6
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333
  e-mail : ict@mahidol.ac.th

  e-Think Tankข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน

  Responding to feedbackการดำเนินการตามข้อร้องเรียน

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish