ทำไมต้อง ICT มหิดล ?

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) แม้ว่าเพิ่งก่อตั้งไม่นาน ทว่าได้รับชื่อเสียงและความไว้วางใจอย่างมากและรวดเร็ว เนื่องมาจากความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นตั้งแต่ปีแรก ๆ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ แล้วนั้น คณะฯ ยังเป็นสถาบันที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนอย่างมากมายอีกด้วย

“ICT Mahidol” สถาบันชั้นนำทางด้าน IT ที่เปรียบเสมือนบ้าน ที่พร้อมจะมอบโอกาสและแรงบันดาลใจทางด้าน IT ให้แก่ทุกท่าน

Share:
  • 3
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    3
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish