อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ

ชื่อ : Mr. Richard Bartley Dudrow
สัญชาติ : อเมริกัน
โทรศัพท์ภายใน : 193
E-mail : bartley.dudmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Paul Collins
สัญชาติ : อังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 185
E-mail : paul.colmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Stephen Smith
สัญชาติ : อเมริกัน
โทรศัพท์ภายใน : 180
E-mail : stephen.smimahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Denis Richer
สัญชาติ : แคนนาดา
โทรศัพท์ภายใน : 186
E-mail : denis.ricmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Martin Pieter Willemse
สัญชาติ : อังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 187
E-mail : martin.wilmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Peter Talley
สัญชาติ : อเมริกัน
โทรศัพท์ภายใน : 179
E-mail : peterevans.talmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Robert James McEvoy
สัญชาติ : อังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 183
E-mail : robert.mcymahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Peter Chien
สัญชาติ : ไต้หวัน
โทรศัพท์ภายใน : 194
E-mail : chengchang.chimahidol.ac.th
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish