อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ

ชื่อ : Mr. Richard Bartley Dudrow
สัญชาติ : อเมริกัน
โทรศัพท์ภายใน : 193
E-mail : bartley.dud@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Paul Collins
สัญชาติ : อังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 185
E-mail : paul.col@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Stephen Smith
สัญชาติ : อเมริกัน
โทรศัพท์ภายใน : 180
E-mail : stephen.smi@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Denis Richer
สัญชาติ : แคนนาดา
โทรศัพท์ภายใน : 186
E-mail : denis.ric@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Martin Pieter Willemse
สัญชาติ : อังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 187
E-mail : martin.wil@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Peter Talley
สัญชาติ : อเมริกัน
โทรศัพท์ภายใน : 179
E-mail : peterevans.tal@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Robert James McEvoy
สัญชาติ : อังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 183
E-mail : robert.mcy@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Cheng Chang Chien
สัญชาติ : –
โทรศัพท์ภายใน : 194
E-mail : chengchang.chi@mahidol.ac.th
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish