อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)” Online ผ่านระบบ Facebook Live

10 กรกฎาคม 2020
09.00 น. - 16.00 น.

การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน EP.1 (สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

18 กรกฎาคม 2020
10.00 น. - 11.00 น.

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 26

19 สิงหาคม 2020
20 สิงหาคม 2020
09.00 น. - 16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32

24 สิงหาคม 2020
25 สิงหาคม 2020
09.30 น. - 16.30 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 3

24 สิงหาคม 2020
25 สิงหาคม 2020
09.30 น. - 16.30 น.

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

28 สิงหาคม 2020
28 สิงหาคม 2020
9.30 a.m. - 3.30 p.m.

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 4

3 กันยายน 2020
4 กันยายน 2020
09.30 น. - 16.30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data​ Science​ 101: Basic Concepts and​ Tools​ for​ Beginner

7 กันยายน 2020
8 กันยายน 2020
09.30 น. - 16.30 น.

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 27

7 กันยายน 2020
8 กันยายน 2020
09.00 น. - 16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” Smartphone Video Production

10 กันยายน 2020
09.00 น. - 17.00 น.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish