อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

19 มกราคม 2018
9.30 - 15.30

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Oracle Database Training Course” Database Administration Fundamentals for DBA and Developer

20 มกราคม 2018
21 มกราคม 2018
9.00 - 16.00

Meet the President: ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่1/2561

25 มกราคม 2018
13.00 - 16.00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วง...   รายละเอียด

สัมมนาวิชาการเรื่อง “From Digital Economy to Resilient Architecture”

27 มกราคม 2018
9.00 - 16.00

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Oracle Database Training Course” SQL Performance Tuning Techniques for DBA and Developer

27 มกราคม 2018
28 มกราคม 2018
9.00 - 16.00

MUICT Job and Education Fair ครั้งที่ 9

31 มกราคม 2018
10.00 - 16.00

หลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013 (MS PowerPoint)

7 กุมภาพันธ์ 2018
9 กุมภาพันธ์ 2018
9.00 - 16.00

โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กรด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 17

15 กุมภาพันธ์ 2018
16 กุมภาพันธ์ 2018
9.00 - 16.00

คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ อาร์ ไอ ที โครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษา

21 กุมภาพันธ์ 2018
13.00 - 17.30

โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย Atavist”

6 มีนาคม 2018
09:00 - 16.00

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish