อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 19

23 สิงหาคม 2018
24 สิงหาคม 2018
9.00 - 16.00

Hack Your Tech 2018

24 สิงหาคม 2018
26 สิงหาคม 2018

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

31 สิงหาคม 2018
31 สิงหาคม 2018
9:30 AM - 3:30 PM

CS & ICT Reunite: Strike เพื่อน้อง ครั้งที่ 3

9 กันยายน 2018
9 กันยายน 2018
9.30 A.M. - 2.00 P.M.

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน C...   รายละเอียด

“Enrich your experience, Enhance your future” Graduate Program, Student Exchange and Internship Exhibition

12 กันยายน 2018
14.00 น. - 17.00 น.

Register online Click

โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line” ครั้งที่ 2

16 ตุลาคม 2018
13.00 น. - 16.00 น.

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างปลอดภัยด้วย DNS Security”

24 ตุลาคม 2018
13.00 น. - 16.00 น.

มหิดลวิชาการ’61 และ MUICT OPENHOUSE 2018

2 พฤศจิกายน 2018
3 พฤศจิกายน 2018
09.00 น. - 16.00 น.

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Advancement in AI Revolutionizes Industry and Accelerates Research”

15 พฤศจิกายน 2018
16.00 น. - 17.30 น.

ACM-ICPC Asia 2018

16 พฤศจิกายน 2018
18 พฤศจิกายน 2018

 

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish