อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

2019 Thai Community of Practice Workshop on Enterprise Architecture

10 กรกฎาคม 2019
09.00 น. - 16.00 น.

 

Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC

24 กรกฎาคม 2019
25 กรกฎาคม 2019
09.30 น. - 16.30 น.

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 24

30 กรกฎาคม 2019
31 กรกฎาคม 2019
09.00 น. - 16.00 น.

คณะ ICT ม.มหิดล จัดกิจกรรม Tech Talk ใน 2 หัวข้อที่มาแรงที่สุดในขณะนี้

8 สิงหาคม 2019
8 สิงหาคม 2019
5.00 pm - 8.00 pm

     👍 Libra: Cryptocurr...   รายละเอียด

Retraining & Coaching ICT Professionals (TT101, IT641, IT661)

8 สิงหาคม 2019
17.00 น. - 20.00 น.

TT101: TechTalk IT641: A...   รายละเอียด

โครงการอบรมการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 2

21 สิงหาคม 2019
22 สิงหาคม 2019
09.30 น. - 16.30 น.

หลักสูตร Agile Software Development

22 สิงหาคม 2019
21 กันยายน 2019
2.00 pm - 5.00 pm

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดอบรม...   รายละเอียด

Tech Talk 2

29 สิงหาคม 2019
14.00 น. - 17.00 น.

👍 Cryptocurrency and Blo...   รายละเอียด

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

30 สิงหาคม 2019
30 สิงหาคม 2019
9.30 a.m. - 3.30 p.m.

หลักสูตร Business and Financial Technology

31 สิงหาคม 2019

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish