Posts tagged: กิจกรรมคณะICT

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

            เมื่อวันพฤหั...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “Security Awareness for User”

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “Security Awareness for User”

          วันที่ 11 กันย...   รายละเอียด

นักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

          ทีม MGK0001 นั...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสุขภาพ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสุขภาพ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

          วันที่ 5 กันยา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

          วันพุธที่ 4 กั...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

          เมื่อวันพุธที่...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (EP & IP)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (EP & IP)

          เมื่อวันที่ 31...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          วันศุกร์ที่ 30...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Tech Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Cryptocurrency and Blockchain

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Tech Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Cryptocurrency and Blockchain

          เมื่อวันที่ 29...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 3

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 3

          เมื่อวันที่ 28...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish