Posts tagged: กิจกรรมคณะICT

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท Line Developers Thailand จัดกิจกรรม “LINE API Workshop” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท Line Developers Thailand จัดกิจกรรม “LINE API Workshop” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ICT

       เมื่อวันพุธที่ 21...   รายละเอียด

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) พร้อมกับศิษย์เก่า CS และศิษย์เก่า ICT ร่วมเปิดร้าน “I See Tea” ณ หน้าตึก คณะ ICT ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) พร้อมกับศิษย์เก่า CS และศิษย์เก่า ICT ร่วมเปิดร้าน “I See Tea” ณ หน้าตึก คณะ ICT ม.มหิดล

       วันที่ 19 สิงหาคม...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “ICT MASTERS from Wonders to Winners 2019” ให้แก่บุคลากร ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “ICT MASTERS from Wonders to Winners 2019” ให้แก่บุคลากร ICT

       เมื่อวันพฤหัสบดีท...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม “MU SDGs Talk” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม “MU SDGs Talk” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

       เมื่อวันพฤหัสบดีท...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ “กลุ่มบริษัทซีดีจี” จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ “กลุ่มบริษัทซีดีจี” จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

       เมื่อวันพุธที่ 14...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Salaya Tour ประจำปีการศึกษา 2562 (Salaya Tour 2019)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Salaya Tour ประจำปีการศึกษา 2562 (Salaya Tour 2019)

       วันศุกร์ที่ 9 สิง...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562

       วันศุกร์ที่ 9 สิง...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

       เมื่อวันพฤหัสบดีท...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX”

       เมื่อวันอังคารที่...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish