Posts tagged: ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ให้กับบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ให้กับบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

       วันที่ 15 ตุลาคม ...   รายละเอียด

บุคลากร ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation (ด้าน เยาวชน) ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม Mahidol University Social Engagement Forum (MUSEF) 2021

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน บุคลากร ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation (ด้าน เยาวชน) ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม Mahidol University Social Engagement Forum (MUSEF) 2021

     วันที่ 7 ตุลาคม 256...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

     วันที่ 24 กันยายน 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อบนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Canva” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมอบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อบนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Canva” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         วันที่ 22 กันยา...   รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณบดีและนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณบดีและนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ”

      วันที่ 16 กันยายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

     วันที่ 24 มิถุนายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) Strategic Partnership Agreement ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of Bremen

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) Strategic Partnership Agreement ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of Bremen

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ...   รายละเอียด

14 ทีม จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานในรอบที่สอง โดยมี 7 ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน 14 ทีม จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานในรอบที่สอง โดยมี 7 ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

      เมื่อวันจันทร์ที่ ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 6

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 6

   วันที่ 9 มกราคม 2564 ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand