Posts tagged: ข่าวกิจกรรมคณะICT

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการ Professional หัวข้อ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการ Professional หัวข้อ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender ในรูปแบบออนไลน์

     ระหว่างวันที่ 24 &#...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อ “โอวาท 3 และ บุญกิริยาวัตถุ 10” ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อ “โอวาท 3 และ บุญกิริยาวัตถุ 10” ในรูปแบบออนไลน์

      วันที่ 24 กุมภาพัน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับปริญญาตรี (SDG Senior Project Grant) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับปริญญาตรี (SDG Senior Project Grant) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

     คณะเทคโนโลยีสารสนเท...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2021 12th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2021) ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2021 12th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2021) ในรูปแบบออนไลน์

       เมื่อวันพุธที่ 17...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมบรรยายและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในสัปดาห์แห่งวันขึ้นปีใหม่ ในหัวข้อ “เหนือใจตน บนหลักสมาธิ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมบรรยายและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในสัปดาห์แห่งวันขึ้นปีใหม่ ในหัวข้อ “เหนือใจตน บนหลักสมาธิ”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ค...   รายละเอียด

ทีมผู้บริหารคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 กับทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมผู้บริหารคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 กับทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

      วันที่ 22 ธันวาคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (English Program และ International Program)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (English Program และ International Program)

      วันที่ 19 ธันวาคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับคุณครูโรงเรียนมัธยม และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับคุณครูโรงเรียนมัธยม และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

      วันที่ 9 ธันวาคม 2...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมของสมาคมในปี 2564

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมของสมาคมในปี 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สม...   รายละเอียด

ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Aero Boxing – Fighting my Kcal ยกที่ 2 ภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Aero Boxing – Fighting my Kcal ยกที่ 2 ภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!”

     วันศุกร์ที่ 27 พฤศจ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand