Posts tagged: ข่าวกิจกรรมคณะICT

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

       วันที่ 3 กุมภาพัน...   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สร้างชื่อรับ 5 รางวัล “งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563” (Thailand Inventors Day 2020)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สร้างชื่อรับ 5 รางวัล “งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563” (Thailand Inventors Day 2020)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

     วันศุกร์ที่ 31 มกรา...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 29 มกรา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสเยี่ยมส่วนงานประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสเยี่ยมส่วนงานประจำปี 2563

       วันที่ 29 มกราคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT) บริจาคห่วงกระป๋องอลูมิเนียมและเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT) บริจาคห่วงกระป๋องอลูมิเนียมและเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 22 มกรา...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish