Posts tagged: ข่าวกิจกรรมคณะICT

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 29 มกรา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสเยี่ยมส่วนงานประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสเยี่ยมส่วนงานประจำปี 2563

       วันที่ 29 มกราคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT) บริจาคห่วงกระป๋องอลูมิเนียมและเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT) บริจาคห่วงกระป๋องอลูมิเนียมและเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 22 มกรา...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

          วันที่ 21 มกรา...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทำความดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทำความดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (TQEd 2020)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (TQEd 2020)

ระหว่างวันที่ 20 –...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish