Posts tagged: ผลงานและรางวัล

8 ทีมนักศึกษา ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2021)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน 8 ทีมนักศึกษา ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2021)

       เมื่อวันที่ 17 ตุ...   รายละเอียด

ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม RB-Pro คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA-Thailand ICT Awards Digitalization for New Normal 2020)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม RB-Pro คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA-Thailand ICT Awards Digitalization for New Normal 2020)

      วันที่ 20 กุมภาพัน...   รายละเอียด

14 ทีม จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานในรอบที่สอง โดยมี 7 ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน 14 ทีม จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานในรอบที่สอง โดยมี 7 ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

      เมื่อวันจันทร์ที่ ...   รายละเอียด

5 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน 5 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     วันที่ 16 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

นักศึกษาทีม NAKAMA จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการแข่งขัน “LINE HACK 2020”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาทีม NAKAMA จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการแข่งขัน “LINE HACK 2020”

     นักศึกษาทีม NAKAMA ...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหมวดสึนามิ  จากการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับนักศึกษา ในงาน 2020 China-Asean ‘Learning about ocean’

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหมวดสึนามิ  จากการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับนักศึกษา ในงาน 2020 China-Asean ‘Learning about ocean’

     นายธีรภัทร ศรีบุญทร...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นปีที่4 สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นปีที่4 สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

     เมื่อวันที่ 30 ตุลา...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562

     วันที่ 21 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

ทีมนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการ AIS Young Digital Talent CAMP 2020

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ทีมนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการ AIS Young Digital Talent CAMP 2020

      นักศึกษาชั้นปีที่ ...   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ นักศึกษาปริญญาเอกของคณะ ICT เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (Innovative Thesis Award) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ นักศึกษาปริญญาเอกของคณะ ICT เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (Innovative Thesis Award) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

      คณะเทคโนโลยีสารสนเ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand