สิ่งอำนวยการเรียนรู้

ภารกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักศึกษาอย่างดีที่สุด ดังนั้นทางคณะมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีไว้ให้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดีขึ้น การบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการและการทำวิจัยต่างๆ ได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้อย่างครบครัน ภายในทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีอินเตอร์เนตแบบไร้สายให้บริการ ส่วนในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาปี ๔ ที่ทำงานวิจัยจะมีการจัดการระบบต่างๆ ไว้อย่างดีเพื่อให้บริการในทุกๆ ห้องเรียนจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียงสำหรับอาจารย์ในการสอนและทบทวนบทเรียน ในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ทางคณะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการรองรับทั้งกิจกรรมพิเศษที่มีการจัดขึ้นหรืองานอื่นๆ ทั่วไปที่เกียวกับการเรียน เช่น กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่บนห้องประชุมขนาดใหญ่บนชั้น ๔ ที่มีสถานที่รองรับเพียงพอสำหรับการพบปะสังสรรค์ของนักศึกษา, การประชุมด้านวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องใช้พื้นที่รับรองขนาดใหญ่ ห้อง “Bits and Bytes” เป็นสถานที่ไว้สำหรับกิจกรรมที่มีขนาดเล็กเช่น การรับรองแขก การอบรมและการประชุมที่มีขนาดเล็ก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้ทางคณะมีสถานที่สำหรับใช้ในงานต่างๆ อีกจำนวนมาก และห้องสังสรรค์ และมีโรงหนังขนาดเล็ก

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ระบบคอมพิวเตอร์


 

ห้องประชุม / สัมมนาวิชาการห้องพยาบาล


หอพักนักศึกษา

สำนักงานหอพักนักศึกษาตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาบ้านศรีตรัง (เบอร์โทร 02-441-9725) ภายในหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รองรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 3,976 คน แบ่งเป็นชาย 1,520 คน และหญิง 2,456 คนซึ่งสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ทางสำนักงานหอพักนักศึกษาจะให้สิทธิในการเข้าพักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ในการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

หอพักสำหรับนักศึกษาหญิง

  1. บ้านศรีตรัง จำนวน 308 ห้อง, จำนวนนักศึกษา 4 คนต่อห้อง
  2. บ้านลีลาวดี จำนวน 154 ห้อง, จำนวนนักศึกษา 4 คนต่อห้อง
  3. บ้านพุทธรักษา จำนวน 152 ห้อง, จำนวนนักศึกษา 4 คนต่อห้อง

หอพักสำหรับนักศึกษาชาย

  1. บ้านอินทนิล จำนวน 152 ห้อง, จำนวนนักศึกษา 2 คนต่อห้อง
  2. บ้านชัยพฤกษ์ จำนวน 152 ห้อง, จำนวนนักศึกษา 4 คนต่อห้อง
  3. บ้านกันภัย จำนวน 152 ห้อง, จำนวนนักศึกษา 4 คนต่อห้อง

ซึ่งแต่ละหอพัก มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาดังนี้

  1. ห้องนั่งเล่น พร้อมโทรทัศน์
  2. ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  3. ห้องประชุม สำหรับนักศึกษาใช้ประชุม อบรมพิเศษ

ในด้านความปลอดภัย โดยรอบหอพักนักศึกษา มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณหอพัก และมหาวิทยาลัย และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ทางมหาวิทยาลัยมีการใส่บาตรทำบุญแก่พระสงฆ์ บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาเป็นประจำ

กรณีของนักศึกษาน้องใหม่ ระดับชั้นปีการศึกษาปีที่ 1 จากทุกคณะ จะได้รับสิทธิได้รับพิจารณาพิเศษ ให้เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างคณะ ที่อยู่ร่วมกันในหอพักมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยมิได้บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด การเข้าใช้สิทธิเพื่อเข้าพักขึ้นอยู่กับความจำนงของนักศึกษาในการยื่นเข้าพัก

 

 

สวนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

ภายในพื้นที่ ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา มีสวนสาธารณะ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ หลายแห่ง อันประกอบด้วย

สวนสมุนไพร

สวนสมุนไพร มีทัศนียภาพสวยงาม และบรรยากาศเย็นสบาย รอบล้อมด้วยพันธุ์ไม้ และสวนสมุนไพรนานาชนิด เหมาะสมยิ่งแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพันธ์ไม้ต่าง ๆ

 

 

สวนเจ้าฟ้า

สวนเจ้าฟ้า ตั้งอยู่บริเวณหน้าหอพักนักศึกษา และเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า "สวนจิงโจ้" สืบเนื่องมาจากถังขยะภายในสวนเจ้าฟ้า มีรูปร่างลักษณะเป็นจิงโจ้ ภายในสวนเจ้าฟ้า มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เงียบสงบ และเย็นสบาย เหมาะอย่างยิ่งแก่การพักผ่อน และอ่านหนังสือ

 

ลานพระราชบิดา

ลานพระราชบิดา หรือที่ชาวมหิดลรู้สึกกันว่า "ลานมอ" เป็นสถานที่ ที่นักศึกษาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 

 

 

 

การคมนาคมภายในมหาวิทยาลัย

Shuttle Bus

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดรถ shuttle bus ไว้บริการให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เส้นทางเดินรถครอบคลุมทั้งวิทยาเขตพณาไท ศาลายา และ บางกอกน้อย

Shuttle Bus แบบมีค่าใช้จ่าย

  • Salaya Link

Salaya Link เป็นบริการรถปรับอากาศระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา และ สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ Salaya Link เก็บค่าบริการ 25 บาทต่อท่าน โดยมีตารางการเดินรถตามด้านล่าง

ตารางการเดินรถ Salaya Link (วันจันทร์-วันศุกร์)

จากศาลายา จากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
06.00 น.
07.20 น.
06.30 น.
08.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
15.30 น.
16.30 น.
16.30 น.
17.30 น.
17.30 น.
18.30 น.

Salaya Tram

Salaya Tram เป็นบริการรถรางที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาเขตศาลายาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สถานีรถรางมีบริการอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


สิ่งอำนวยการเรียนรู้อื่น ๆ