รางวัลและผลงานของคณะ

ตลอดระยะเวลาในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาคณะ ICT สามารถมีส่วนร่วมกับการเรียน และกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เรียนรู้นอกห้องเรียน ความสำเร็จตลอดทุกๆปีที่ผ่านมา นักศึกษา ICT ได้มีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งแห่งเกียรติประวัติในการประกวดแข่งระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันนานาชาติ Microsoft Imagine Cup การประกวดซอฟท์แวร์แห่งชาติ (NSC: Nation Software Contest) การประกวดรายการเจ้าฟ้าไอที การประกวดผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม Samart Innovation Award และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกวดดนตรี การแข่งร้องเพลงประสานเสียง ซึ่งในทุกๆปีนักศึกษาต่างสามารถคว้ารางวัลแห่งประทับใจ ซึ่งสร้างความยินดีและเป็นเกียรติประวัติแก่คณะ ICT ซึ่งในทุกย่างก้าวคณะ ICT รู้สึกภาคภูมิใจ และยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นได้ถึงคุณภาพของนักศึกษา ทั้งด้านการเรียนการศึกษา และความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคณะให้การสนับสนุนในทุกกิจกรรม ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ ความสามารถสู่ความสำเร็จ หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จนี้ สามารถติดต่อปรึกษา สอบถามรายละเอียดต่างๆจากเจ้าหน้าที่ ที่จะช่วยแนะนำให้คุณสามารถพัฒนาศักยภาพความสามารถ บรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ ตลอดเวลาในรั้วของมหาวิทยาลัยมหิดล

ถัดมาเป็นผลงานแห่งความประทับใจ รวมถึงรางวัลแห่งความสำเร็จที่ได้รับมา

ความสำเร็จของนักศึกษา

 

 

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ

 

 

 

ห้องแสดงผลงาน

  • Applications
  • อื่น ๆ