ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

สัญลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

สีประจำคณะ

สีเขียวน้ำทะเลและสีครีม

Oceanic Green
ชื่อภาษาอังกฤษ Oceanic Green
ชื่อภาษาไทย  เขียวน้ำทะเล
HEX #006c6c
RGB Code R  = 0  ,G = 108 , B = 108
CMYK Code  C = 89 , M =  40, Y = 54, K = 18
Cream
ชื่อภาษาอังกฤษ Cream
ชื่อภาษาไทย  ครีม
HEX #FFFFC9
RGB Code R  = 255  ,G = 255 , B = 201
CMYK Code  C =  2 , M =  0 , Y = 25, K = 0

Oceanic Green & Cream สีเขียวน้ำทะเล และ สีครีม ความหมายโดยรวม การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดำรงไว้ซึ่งความสง่างาม ของคณะและมหาวิทยาลัย รอบรู้ในวิชาชีพ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

Oceanic Green เขียวน้ำทะเล

ความหมาย: การเกิดและเติบโตอย่างต่อเนื่องดุจ ธรรมชาติ ความสง่างาม และความมีเกียรติ ความรอบรู้ในวิชาชีพ ความกว้างใหญ่และความล้ำลึกของมหาสมุทร อันเป็นจุดกำเนิดของสรรพสิ่ง

ที่มาของสี: สีเขียวน้ำทะเล เกิดจากสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวอย่างละเท่าๆ กัน ทำให้เกิดสีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ สีน้ำเงินคือสีประจำมหาวิทยาลัยมหิดล สีเขียวคือสีแห่งต้นไม้ซึ่งมีธรรมชาติของการเกิดและเติบโตอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นสีที่หมายถึงความสง่างามและความมีเกียรติ เมื่อผสมเป็น Oceanic Green จึงเกิดเป็นความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความล้ำลึกและเป็นแหล่ง กำเนิดของสรรพสิ่ง เปรียบเหมือนศาสตร์ทางด้าน ICT ซึ่งสามารถเอื้อประโยชน์ต่อทุกสาขาวิชาชีพอย่างกว้างขวาง

Cream สีครีม

ความหมาย: ความมีคุณธรรม และจริยธรรม

ที่มาของสี: เกิดจากสีเหลืองและสีขาวผสมกันในสัด ส่วนที่เหมาะสม จะให้สีครีมที่นุ่มนวล แลดูสุภาพ อ่อนโยน สีเหลือง แทนสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณธรรม และสีขาว หมายถึงความมีจริยธรรม ดังนั้นสีครีมหมายถึงคณะ ICT จะเติบโตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมนอกจากนี้สีเหลืองยังเป็นสีประจำคณะวิทยา ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของคณะ ICT

ธงประจำคณะ


แผนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


คลิกเพื่อขยายขนาดแผนที่

คลิกเพื่อขยายขนาดแผนที่