เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail: pattanasak.monmahidol.ac.th

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail: supachai.twsmahidol.ac.th

รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์

ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail: jarernsri.mitmahidol.ac.th

นายอรรณพ สถิรปัญญา

ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรมและระบบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail: unnop.satmahidol.ac.th

ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ

รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ

E-mail: sukanya.phomahidol.ac.th

Professor Dr. Peter Fereed Haddawy

รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย

E-mail : peter.hadmahidol.ac.th

นางอมรรัตน์ ฉายรัตน์

รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

E-mail: amornrat.crtmahidol.ac.th

อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ

E-mail: pagaporn.penmahidol.ac.th

อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน

E-mail: pawitra.liamahidol.ac.th