เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

บทสัมภาษณ์ “Digital tour guide for Mahasawat community” ระบบนำท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เชิงดิจิทัล โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

HIGHLIGHTS

  • ประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) การเตรียมตัว และสิ่งที่ได้รับจากการทำโครงงานวิจัย
  • ข้อคิดดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวทำ Senior Project 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะมุ่งเน้นการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุมชนและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้ริเริ่มการให้ทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) สำหรับนักศึกษาที่ทำโครงงานวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้ ICT สู่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการมอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีละ 3 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญ รวมทั้งรับรู้ถึงประโยขน์ของการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

ครั้งก่อน ทีมงาน ICT Spotlight ได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน Senior Project จากคณะฯ ไปแล้ว 1 ทีม ในวันนี้ เราจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับนักศึกษาอีกหนึ่งทีมที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ นี้เช่นกัน โดยนักศึกษากลุ่มนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems) สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายธนกร บุญลาภ นายปรมัตถ์  จรัสดำรง และนายพิสิทธิ์  ภัคปฤงคพ ซึ่งทำ Senior Project เรื่อง “Digital tour guide for Mahasawat community” โดยมี รศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยะโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

กว่าจะได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนั้นเป็นอย่างไร แรงบันดาลใจในการทำ Project นี้คืออะไร และต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง ติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ

ทราบได้อย่างไรว่าคณะฯ มีทุนสนับสนุน Senior Project และมีวิธีการสมัครชิงทุนสนับสนุนอย่างไร

ผมทราบเรื่องทุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ได้แนะนำว่าคณะฯ มีทุนสนับสนุนการทำ Senior Project ซึ่งตรงกับ Project ที่พวกผมกำลังทำอยู่ หลังจากนั้น ผมก็ได้เข้าไปดูรายละเอียดการให้ทุน พบว่าทุนนี้ ต้องทำ Senior Project ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม พออ่านเกณฑ์การรับสมัครแล้วพบว่าตรงกับ Senior Project ที่พวกผมกำลังทำอยู่ พวกผมจึงไปขอแบบฟอร์มเพื่อยื่นสมัคร โดยรายละเอียดทุนนี้ จะมีการประกาศให้ทราบผ่านทาง My Courses ครับ

Senior Project นี้ เป็น Project เกี่ยวกับอะไร และมีวัตถุประสงค์อย่างไร

สำหรับ Project ของผมเป็น Project เรื่อง Digital tour guide for Mahasawat community หรือ ระบบนำเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เชิงดิจิทัลครับ หรือจะอธิบายจากชื่อก็คือ การเป็นไกด์นำท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์นั่นเอง  โดยระบบนำเที่ยวนี้ จะนำเสนอกิจกรรมและข้อมูลสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Digital Platform ได้แก่ Website และ Mobile Web โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้ที่มีความสนใจท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ รวมทั้งยังสามารถช่วยวางแผนการท่องเที่ยวในชุมชนล่วงหน้าได้อีกด้วยครับ

แรงบันดาลใจในการตัดสินใจทำ Senior Project เรื่องนี้

เริ่มแรกเลย ผมไม่ได้ทำ Senior Project เรื่องนี้ แต่ Project ที่ทำตอนแรก ไม่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตอนนั้นพวกผมรู้สึกโหวงอยู่เหมือนกัน และก็ไม่รู้ว่าจะทำ Project เกี่ยวกับอะไรดี จนกระทั่งมีอาจารย์ท่านนึงได้แนะนำ Project เรื่อง Digital tour guide for Mahasawat community ให้ฟังครับ ซึ่งตอนที่ได้ฟังครั้งแรก พวกผมก็สงสัยว่า Digital tour guide คืออะไร จึงได้ขอรายละเอียดและข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติม และในที่สุดจึงได้ปรึกษากันในทีม ซึ่งทุกคนเห็นว่าเป็น Project ที่น่าสนใจ พวกผมก็เลยตัดสินใจเลือกทำ Project นี้ครับ

มีการวางแผนการทำ Senior Project อย่างไรให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เนื่องจาก Project นี้เป็น Project ที่อาจารย์ได้แนะนำมา สิ่งที่ยากที่สุดอย่างแรกเลยคือ การตีความความหมายของคำว่า Digital Guide โดยพวกเราได้ใช้เวลาในการศึกษาและตีความหมายกันนานพอสมควร จนได้ข้อสรุปว่า Digital Guide คือการคิดหารูปแบบ หรือ วิธีการนำเสนอ เพื่อแนะนำคนที่มีความสนใจอยากจะท่องเที่ยวในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ผ่าน Digital Platform ซึ่งระหว่างการทำ Project พวกผมได้ลงพื้นที่จริง เพื่อไปเก็บข้อมูล และรับฟังรายละเอียดปัญหาต่าง ๆ ด้วย  ซึ่งการลงพื้นที่จริง ทำให้เราเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนขึ้นครับ

อะไรบ้างคือสิ่งที่ ได้จากการทำ Project นี้

สิ่งแรกที่ได้คือ เรื่องการแบ่งงาน การทำงานเป็นทีม และการพยายามทำสิ่งที่กำหนดไว้ให้สำเร็จครับ การทำงานชิ้นนี้ไม่เหมือนการทำงานอื่น ๆ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากพวกเราเรียนสาขา Multimedia ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำ Project ที่เกี่ยวกับ Image Processing การทำเกมส์ หรือโมเดล แต่ Project นี้เป็นการทำ website ครับ

อีกสิ่งหนึ่ง คือการได้เรียนรู้เรื่องการประสานงาน การติดต่อกับผู้ว่าจ้าง และการติดต่อกับคนในชุมชน เพื่อสอบถามความพึงพอใจใน Project ของเรา หรือการสอบถามว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกบ้างครับ

Project นี้ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้านไหน และอย่างไร

ผมเชื่อว่า Project ที่พวกผมทำนั้นจะช่วยนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ให้คนภายนอกได้รู้จัก ได้เข้าใจและเห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ

สุดท้าย อยากฝากอะไรกับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวทำ Senior Project และถ้า เพื่อน ๆ พี่ ๆน้องที่อ่านบทสัมภาษณ์นี้ สนใจ Project นี้สามารถติดตามได้ทางไหนบ้าง

สิ่งที่อยากฝาก อย่างแรก คือ การสื่อสารกันในทีม และการเลือกเพื่อนในทีมที่มีความตั้งใจเหมือน ๆ กัน ซึ่งเมื่อลงมือทำ Project แล้วนั้นก็จะไปได้ไวและสำเร็จไปได้อย่างดี

ประเด็นสุดท้ายคือ หากยังไม่มีหัวข้อการทำ Senior Project ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจ ให้คิดให้ดีว่าเป็นงานที่เราสนใจและสามารถทำงานนั้นได้หรือเปล่า ทั้งนี้ หากเพื่อน ๆ น้อง ๆ สนใจติดตามผลงาน Senior Project ของพวกเราก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.mahasawat.com/ ครับ