เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จัดอันดับโดย Research.com

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับ 8156 ของโลก จาก Research.com

Research.com เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาชั้นนำสำหรับนักวิจัยทั่วทุกมุมโลก ที่รวบรวมเว็บไซต์สำหรับการวิจัยในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นำเสนอข้อมูลของผลงานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งการจัดอันดับของ Research.com จะอิงตามเมตริกดัชนี H (ตัวเลขที่แสดง จำนวนผลงานวิจัย ที่มีจำนวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัยนั้น ๆ) ของ Microsoft Academic โดยจะเลือกจัดอันดับเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่มีดัชนี H อย่างน้อย 30 สำหรับการตีพิมพ์ทางวิชาการในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยผู้สนใจสามารศึกษาข้อมูลการจัดอันดับภายในประเทศไทยทั้งหมดได้ที่: https://research.com/scientists-rankings/computer-science/th การจัดอันดับโลกฉบับเต็มที่: https://research.com/scientists-rankings/computer-science  และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่: “STANFORD UNIVERSITY NAMES WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS, 2021”: https://ecebm.com/2021/10/26/stanford-university-names-worlds-top-2-scientists-2021/