เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

โครงการวิจัยของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้ร่วมดำเนินงานกับนักวิจัย จากอเมริกา ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

กิจกรรมโครงการวิจัย LandSAGE3 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 งานวิจัยภายใต้ Mahidol-AIST Research Unit (MARU)โดย ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักศึกษาปริญญาเอก คุณกานต์รวี กิจขจรกุลภัทร และ คุณธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ ได้ร่วมดำเนินงานกับนักวิจัยจากประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในการติดตามวิเคราะห์ข้อมูล และการบรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติ อันได้แก่ ดินถล่ม โคลนถล่ม และอุทกภัย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยสามารถดูวิดีโอแนะนำโครงการวิจัย LandSAGE3 ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=rOlgeZURcwE

ดาวน์โหลดข่าว