เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแนะแนวการศึกษาในงานนิทรรศการ “Ignite Day”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Ignite Day: The Door to Boundless Opportunities” ณ อาคาร MBK TOWER ช้นั 15 บรรยากาศโดยรวม มีสถาบันเข้าร่วมออกบูธ กว่า 20  บูธ นักเรียนและผู้ปกครองที่เยี่ยมชมบูธ โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ และมองหาหลักสูตรศึกษาต่อที่เป็นหลักสูตรนานาชาติเช่นกัน มีนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองให้ความสนใจบูธของคณะ ICT อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครแบบ International Admission คะแนนที่ใช้ยื่นสมัคร รายละเอียด การเรียนการสอน โอกาสในการศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ซึ่งน้อง ๆ ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก