เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ในกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ งานวันวิชาการ “ACT 60th DAIMOND JUBILEE ACADEMIC DAY 2022” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 10 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 อย่างต่อเนื่อง