เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ศิษย์เก่า ICT รุ่น 7 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น” ภายใต้ “โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกาศผลไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี หรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เกิน 20 ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการสร้างคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือชุมชน หรือจังหวัด ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประวัติ ผลงานของศิษย์เก่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่รับทราบของสังคม และเป็นต้นแบบศิษย์เก่า
ที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป