เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในโอกาสนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชม และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะ ICT ณ ห้อง Grand Auditorium คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อีกด้วย