เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Nakhon Pathom One-Day Trip” ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ศิลปะโชติ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมไทย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “Nakhon Pathom One-Day Trip” ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมไทย “Nakhon Pathom One-Day Trip” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในการเรียนที่คณะ ICT ได้อย่างราบรื่น ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาของการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน