คณะ ICT ร่วมกับนักศึกษาแพทย์รามาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหิดล ช่วยเหลือผู้ป่วยฯ วัดพระบาทน้ำพุุ

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา งานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับคณะนักศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์รามาฯ และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ม.มหิดล ในโครงการบริการสังคม โดยมีคุณฤทัยรัตน์ วรกิจโจดม ตัวแทนจากคณะ ICT ได้รวบรวมเงินบริจาค และสิ่งของจำเป็น เดินทางนำไปบริจาคแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.สามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี รวบรวมเป็นจำนวนเงินจากผู้มีจิตศรัทธาคณะ ICT ได้มูลค่า 26,500 บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เงินบริจาคจำนวน 8,500 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายและเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ และเงินบริจาคมูลค่า 18,000 บาท สำหรับสมทบทุนเพื่อจัดซื้อยา สิ่งของเบ็ดเตล็ดต่างๆสำหรับผู้ป่วย นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จากนักศึกษา บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธา ณ บริเวณอาคารคณะ ICT ศาลายา เพื่อร่วมบริจาคในโอกาสนี้ด้วย โอกาสนี้ในนามคณะ ICT ขอแสดงความขอบคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมแบ่งปันน้ำในในรูปแบบปัจจัยสิ่งของเครื่องใช้ และทุนทรัพย์ทางคณะฯขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ทุกท่านประสบสุข และประสบสิ่งอันพึงปรารถนา เทอญ

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>