ICT มหิดลร่วมนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์ธีรภัทร ปัจฉิมะกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ICT ร่วมนิทรรศการวิชาการให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ บรรยากาศในงานนักเรียนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลหลักสูตรและการเข้าศึกษาต่อคณะเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ คณะ ICT ขอขอบคุณอาจารย์ปุณวัชร แสงอรุณ ที่เปิดโอกาสให้คณะ ICT ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>