ICT มหิดลแนะแนวหลักสูตรนานาชาติ ในนิทรรศการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

 

ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หลักสูตรนานาชาติ ออกแนะแนวทางการศึกษา และร่วมบรรยายหลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต (นานาชาติ) แก่น้องๆนักเรียน ในนิทรรศการแนะแนวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ปี 2555 ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คณะ ICT ได้ขยายหลักสูตรโดยแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา โดย 2 สาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นคือ สาขาระบบเครือข่ายสื่อสาร และการจัดการระบบสารสนเทศ อีกทางคณะได้มีการปรับภาคการเรียนการศึกษาให้สอดคล้องกับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่กำลังจะถึงนี้ โดยตลอดทั้ง 2 วันมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางคณะ ICT ขอขอบคุณ

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>