คณะ ICT แนะแนวหลักสูตรนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ แก่น้องๆโรงเรียนศรีอยุธยาฯ

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อ.อดิศร วิเชียรเจริญ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ ออกบรรยาย แนะแนวหลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล แก่น้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งมีน้องๆนักเรียนให้ความสนใจร่วมฟังบรรยายและซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจำนวนมาก ทางคณะฯ ขอขอบคุณอาจารย์ และน้องๆนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยาฯ ที่ให้การตอบรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>