คณะ ICT ได้เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมป์

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลของหลักสูตร ICT จากเจ้าหน้าที่ฯ เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ คณะ ICT ขอขอบคุณคณาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>