คณะ ICT เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวหลักสูตร นานาชาติ แก่น้อง ๆ โรงเรียน NIST- New International School of Thailand

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียน NISI-New International School of Thailand และได้ให้ข้อมูลทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) สำหรับปี 2556 ให้แก่น้อง ๆ นักเรียน ภายในงานมีโรงเรียนที่เข้าร่วมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก น้อง ๆ ได้ซักถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา และให้ความสนใจในหลักสูตรของทางคณะ ICT เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ปกครองได้สอบถามถึงแนวทางในการศึกษาต่ออีกด้วย

ทางคณะ ICT จึงขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณาจารย์ ผู้ปกครอง และน้อง ๆ นักเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>