ICT แนะแนวหลักสูตรนานาชาติ ด้านคอมฯ แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ร่วมแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ) ด้านคอมพิวเตอร์ ทั้ง 8 สาขา แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ในนิทรรศการสัปดาห์แนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2555 ที่มีสถาบันศึกษาชั้นนำเข้าร่วมแนะแนวทางแก่น้อง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยตลอด 2 วันมีน้อง ๆ นักเรียนให้ความสนใจสอบถามรายละเอียด เพื่อวางแผนศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ในการนี้ทางคณะ ICT ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญที่ให้ความสนใจหลักสูตรอย่างคึกคัก

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>