ICT มหิดลแนะแนวหลักสูตรนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดยอาจารย์ณัฐพล วัชรศิริสุข และเจ้าหน้าที่คณะ ICT เข้าร่วมบรรยายแนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะ ICT ให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจและได้เข้ามาสอบถามอาจารย์ณัฐพล เรื่องการเข้าศึกษาต่อและหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ คณะ ICT ขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆ นักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ความสนใจ และการต้อนรับเป็นอย่างดี

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>