คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ICT ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ผศ.ดร. ธันวดี สุเนตนันท์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพันได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะICT ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการบรรยายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (สายวิทย์) จำนวน 58 คน โดย ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำคณะ ICT รูปแบบการเรียนการสอนรวมถึงหลักสูตรและผลงานของคณะฯ มีนักเรียนให้ความสนใจ และได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับตอบคำถามในช่วงท้ายชั่วโมง และได้ถ่ายภาพร่วมกันหลังจบการบรรยาย

ทางคณะฯ จึงขอขอบคุณโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาจารย์ กาญจนา อยู่ในธรรม และอาจารย์ยุพาวดี นุตะมาน อาจารย์ฝ่ายงานแนวแนะแนว ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>