คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ICT ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และ ดร.วันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตรของคณะ ICT ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการบรรยายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์) จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 500 คน โดยก่อนเริ่มการบรรยายได้มีการเปิด Video Presentation เกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้น ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และ ดร.วันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ ได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรของคณะฯ และในระหว่างการบรรยาย ได้มีการเปิด presentation พร้อมกับบรรยายเกี่ยวกับผลงานการสร้างสรรค์เกมที่นักศึกษาของคณะฯ เป็นผู้ออกแบบ มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ภายหลังจบการบรรยาย ได้มีนักเรียนบางส่วนที่สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลของคณะเพิ่มเติมอีกด้วย

ทางคณะฯ จึงขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ อาจารย์ ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ (หัวหน้างานฝ่ายแนะแนว) เป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าบรรยายในครั้งนี้

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>