คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล (MUIDS)

 

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย นางสาวจรัสศรี ปักกัดตัง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน) ร่วมกับ Mr. Stephen Smith (Student Activity Programs Leader) และนางสาวศรุตา ชินธเนศ (นักวิเทศสัมพันธ์) ได้เดินทางไปร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ บริเวณโถงชั้น 1 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล หรือ Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) ซึ่งได้จัดงาน MUIDS College Fair 2015 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะและแนะนำหลักสูตรการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ตรงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในงานมีสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมออกบูธ ประมาณ 20 บูธ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนให้ความสนใจรับเอกสารประชาสัมพันธ์และเข้าชมบูธของคณะฯ นอกจากนี้ยังได้สอบถามข้อมูลของคณะฯ เพิ่มเติมอีกด้วย

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>