คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ICT ณ โรงเรียนหอวัง

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตรของคณะ ICT ณ โรงเรียนหอวัง ซึ่งเป็นการบรรยายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ จำนวน3 คาบ รวมทั้งสิ้น 80 คนโดยได้เริ่มการบรรยายด้วยการเปิด VDO Presentation แนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำคณะฯ รายละเอียดสาขาวิชาต่างๆ และเส้นทางในการทำงานในอนาคตเมื่อเรียนจบ โดยได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบตรง ในระหว่างการบรรยายมีการถาม-ตอบ ชิงของรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน

ทางคณะฯ ขอขอบคุณ อาจารย์ จุลาภา ศรีละเวช (อาจารย์ฝ่ายแนะแนว) และโรงเรียนหอวัง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยายในครั้งนี้

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>