คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow แนะนำหลักสูตร ICT (นานาชาติ) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะ ICT ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ICT (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยมีนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้าน ICT เข้าร่วมฟังการบรรยาย ซึ่งดร.ปวิตรา จิรวีรกูล ได้แนะนำคณะฯ และหลักสูตร ICT ทั้ง 8 สาขาวิชาให้กับน้อง ๆ นักเรียน ซึ่งให้ความสนใจและตั้งใจฟังการบรรยายเป็นอย่างดี มีการซักถาม และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคณะฯ รวมถึงวิธีการรับสมัครพร้อมกับแจกของรางวัล ทั้งนี้ ทางคณะฯ ขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และอาจารย์เบญจวรรณ์ คินขุนทด ฝ่ายงานแนะแนวเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์สำหรับการบรรยายหลักสูตรในครั้งนี้

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>