คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ICT ณ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดยดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ และMr. Stephen Smith ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพันได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตรของคณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 การบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายให้นักเรียนม.6 สายวิทย์ (EP program) จำนวนประมาณ 21 คน โดยดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ เป็นผู้บรรยายหลักเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงหลักสูตรต่างๆของคณะฯ และ Mr. Stephen Smith ได้บรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจในการบรรยายเป็นอย่างดี พร้อมกับซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงท้ายชั่วโมง และได้ถ่ายภาพร่วมกันหลังจบการบรรยาย

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>