คณะ ICT ม.มหิดล เดินทางไปร่วมนิทรรศการ ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย นางสาวจรัสศรี ปักกัดตัง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน) ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรฯ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมชั้น 4 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นม.ปลาย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ตรงจากบุคลากรของสถาบันชั้นนำต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมออกบูธ ประมาณ 10 บูธ บรรยากาศโดยรวม ในช่วงเช้าเป็นการแนะนำภาพรวมของแต่ละสถาบันการศึกษาบนเวที  และช่วงบ่ายเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6 เข้าร่วมชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม และสอบถามข้อมูลหลักสูตรตามบูธต่าง ๆ  โดยในครั้งนี้ มีนักเรียนสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลที่บูธของคณะฯ ICT เกี่ยวกับค่าเทอม กำหนดการสอบตรง ทุนการศึกษา สาขาที่เปิดสอน เกรดเฉลี่ยและรายวิชาที่ใช้สอบตรง หลังเสร็จกิจกรรมยังมีการแสดงดนตรีของน้อง ๆ นักเรียนเซนต์ดอมินิก  เพื่อสร้างความสนุกสนานและเป็นกันเองภายในงานด้วย

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>