คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ICT (นานาชาติ) ณ โรงเรียนศึกษานารี

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย อาจารย์ ดร. รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ Mr. Stephen Smith (อาจารย์ชาวต่างชาติ) และอาจารย์ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตรของคณะฯ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สายวิทย์ รวม 2 ห้อง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนศึกษานารี เริ่มต้นด้วย อ.ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ เป็นผู้บรรยายหลักเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯ Mr. Stephen Smith บรรยายเรื่องความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต และอาจารย์ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ได้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะฯ ที่มีความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างศิษย์-อาจารย์และรุ่นพี่-รุ่นน้อง ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจในการบรรยายเป็นอย่างดี พร้อมกับซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงท้ายชั่วโมง และได้ถ่ายภาพร่วมกันหลังจบการบรรยาย

ทางคณะฯ จึงขอขอบคุณโรงเรียนศึกษานารี และ อ.หทัยรัตน์ อิสมาแอล (ฝ่ายแนะแนว) เป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>