คณะ ICT ม.มหิดลร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย งานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้เดินทางไปร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเฉพาะปริญญาตรี ที่มีอยู่ 8 สาขา (8 tracks) ณ หอประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

งานนิทรรศการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าชมบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ จากกว่า 20 สถาบันชั้นนำ  โดยมีนักเรียนเข้าชมบูธร่วมกว่า 200 คน ภายในงานได้มีการแนะแนวหลักสูตรของอาจารย์รับเชิญ การแจกของรางวัล การเล่นเกมร่วมสนุกบนเวที และการแสดงดนตรีของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำสมุดใบงานให้นักเรียนมาร่วมสอบถามข้อสงสัยของบูธต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อคณะ ICT มาสอบถามเกี่ยวกับ การเปิดรับสมัคร วิชาที่ใช้สอบ และเกรดเฉลี่ยเพิ่มเติมอีกด้วย

หากใครสนใจอยากสมัครสอบตรงรอบแรกกับทางคณะ ICT ม.มหิดล ซึ่งเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ งานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน 0-2441-0909

>

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>