คณะ ICT ม.มหิดลร่วมนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดยงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการ ณ บริเวณเขื่อนริมน้ำ อาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ซึ่งบรรยากาศโดยรวม มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ และมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประมาณ 30 สถาบัน โดยมีนักเรียนบางส่วน ได้เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบตรงรอบ 2 ของคณะฯ รวมถึงแนวข้อสอบ 8 tracks และมีนักเรียนที่สอบตรงติดรอบ 1 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางส่วนที่เตรียมตัวสอบตรงรอบ 2 แวะเข้ามาทักทายที่บูธของคณะฯ อีกด้วย

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>