คณะ ICT ม.มหิดล จัด roadshow บรรยายหลักสูตร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช (อาจารย์) ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้จัด roadshow บรรยายหลักสูตรของคณะฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดย ผศ.ดร.ชาญยศ ได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรของคณะฯ ทั้ง 8 สาขาวิชา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ สายอาชีพ และข้อมูลศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่จบจากคณะ ICT ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์ จำนวนกว่า 600 คน ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจในการบรรยายเป็นอย่างดี นอกจากนี้หลังจบการบรรยาย ได้มีนักเรียนที่สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลของคณะฯ เกี่ยวกับสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และกำหนดการรับสมัคร เพิ่มเติมอีกด้วย

>

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>