คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้จัด Roadshow บรรยายหลักสูตรของคณะฯ โดย ดร. วรลักษณ์ วงษ์เอก ได้บรรยายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สายวิทย์ จำนวนกว่า 20 คน และ ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ ได้บรรยายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (สายวิทย์) จำนวนกว่า 30 คน โดยได้แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตรของคณะฯ อธิบายเรื่องความแตกต่างระหว่าง Hardware และ Software ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจในการบรรยายเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในระหว่างการบรรยาย ซึ่งมีนักเรียนบางส่วนที่สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลของคณะฯ เพิ่มเติมหลังจบการบรรยาย โดยตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทางคณะฯ ได้เปิดรับสมัครสอบตรงแล้ว สำหรับใครที่สนใจอยากสมัครสอบตรงกับคณะ ICT ม.มหิดล โทรศัพท์สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ งานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน 0-2441-0909

>

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>