คณะ ICT มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตรของคณะฯ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้น ม.6/5, 6/6, 6/7 และ 6/8 ณ ห้องโสตศึกษา ชั้น 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยเริ่มต้นการบรรยายด้วยการเปิดวิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงบรรยากาศการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้นได้ให้ข้อมูลและแนะนำคณะฯ บรรยายถึงความสำคัญ และการนำระบบ IT ไปใช้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา 8 tracks ที่เปิดสอน ไม่ว่าจะเป็น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา ระบบสื่อผสม ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ ระบบเครือข่ายสื่อสาร และการจัดการระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการสอบตรง ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามช่องทางการสมัคร ทั้งออนไลน์ www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission และที่คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา หรืออาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล พญาไท รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ใช้สอบตรง ทุนการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนถาม-ตอบข้อสงสัยหลังจบการบรรยายอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจอยากสมัครสอบตรงกับคณะ ICT ม.มหิดล โทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ งานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน 0-2441-0909

>

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>