คณะ ICT ม.มหิดลร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล โดยงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้เดินทางไปร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งภายในงานมีมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรจำนวน 17 บูธ บรรยากาศโดยรวมมีนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมชมนิทรรศการ ให้ความสนใจ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา รายละเอียด 8 Tracks ข้อมูลการสอบตรง และค่าเทอม เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อและการตัดสินใจเลือกศึกษา นอกจากนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครสอบตรงรอบแรกปีการศึกษา 2560 กับทางคณะ ICT แล้ว ได้แวะเข้ามาสอบถามเพื่มเติมเกี่ยวกับการส่งเอกสารการสมัครอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจอยากสมัครสอบตรงกับคณะ ICT ม.มหิดล โทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ งานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน 0-2441-0909

>

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>