ประกาศ

ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ICT (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561  รอบ ICT Portfolio
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 รอบ ICT Portfolio


ติดต่อคณะ ICT

งานสื่อสารองค์กร อาคาร ICT ศาลายา

โทร. 0-2441-0909 ต่อ 111 Fax: 0-2849-6099, 0-2441-0808
วันราชการ เวลา 8.30 - 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

ที่อยู่ แผนที่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


งานสื่อสารองค์กร อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

โทร. 0-2354-4333 ต่อ 129, 130 Fax: 0-2354-7333
วันราชการ เวลา 8.00 - 19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30 - 15.30 น.

e-mail : ictadmission@mahidol.ac.th

ที่นี่เค้าเรียนอะไรกัน ?